Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou (DPS) provozuje Pečovatelská služba města Stráž pod Ralskem (PS)

Jižní č.p. 290, Stráž pod Ralskem

Kontakt: +420 487 868 822      

Mobil: +420 724 994 589

Žádost o přidělení bytu zvláštního určení v DPS [doc]
Podmínky přijetí do DPS
Zazebník úkonů poskytovaných Pečovatelskou službou města Stráž pod Ralskem [pdf]
Provozní řád DPS  [pdf]
Domácí řád DPS  [pdf]DO DPS lze umístit:
 • Osoby starší 65 let
 • Dospělé osoby se zdravotním postižením
 • Dospělé osoby na invalidním vozíku - bezbariérový byt
 • Dospělé osoby pohybující se s pomocí francouzských holí
 • Dospělé osoby se smyslovým postižením

Do DPS nelze umístit:

 • Trvale ležící osoby
 • Seniory, kteří vyžadují nepřetržitý dohled nebo jsou dezorientovaní
 • Seniory trpící jakoukoliv formou demence
 • Alkoholiky
 • Osoby se závažným psychiatrickým onemocněním
 • Osoby vyžadující nepřetržitou odbornou zdravotní péči
 • Dospělé osoby s mentálním postižením
 • Dospělé osoby drogově závislé
 • Osoby vyžadující manipulaci pomocí zvedacího zařízení

Podmínky přijetí do DPS schválila Rada města usnesením č. R/278/2007 dne 20.06.2007.
Do DPS jsou klienti přijímáni na základě žádosti o přijetí, podané na podatelně MěÚ Stráž pod Ralskem.
Žádost je možné získat na MěÚ odboru všeobecné vnitřní správy nebo přímo v domě s pečovatelskou službou. O přidělení bytu zvláštního určení rozhoduje Rada města Stráž pod Ralskem.

Terénní pečovatelská služba

Terénní PS je poskytována v domácnosti klienta a jejím příjemcem mohou být:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby se smyslovým postižením
 • Osoby s tělesným postižením

Terénní PS je poskytována na základě ústní nebo telefonické žádosti klienta, podané na MěÚ odbor všeobecné vnitřní správy nebo přímo v DPS - kancelář vedoucí.
Je možné požádat o pomoc svého praktického lékaře, který kontaktuje PS.

Při poskytování PS ať v terénu nebo v PDS jsou zachovávány nejdůležitější principy:

 • Slušnost a neúplatnost při jednání s klienty
 • Citlivý přístup
 • Rovnoprávné jednání s uživateli služeb
 • Ohleduplnost
 • Ochrana práv klienta
 • Respektování soukromí klienta
 • Okamžité nastavení poskytovaných služeb přímo dle potřeb a požadavků klienta
 • Kvalita poskytovaných služeb