Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Titulní strana

Aktuality

Kino Stráž pod Ralskem - Anděl páně 2

Aktuality
[jpg:1132.1 kB]
vyvěšeno od 15.3.2017Zobrazit celé...

Velikonoční dílna 8. 4. 2017

Aktuality
[jpg:285.6 kB]
vyvěšeno od 15.3.2017Zobrazit celé...

Divadlo Artur Praha - Svaté neřesti

Aktuality
[jpg:207 kB]
vyvěšeno od 15.3.2017Zobrazit celé...

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Aktuality
[doc:83 kB][DOC] 83 kB
vyvěšeno od 1.3.2017Zobrazit celé...

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PSA

Aktuality
[jpg:9 kB]
UPOZORNĚNÍ SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ Správce místního poplatku upozorňuje všechny poplatníky místního poplatku ze psů, že poplatek za rok 2017 je splatný nejpozději do 31. 3. 2017. Dlužníkům bude poplatek vyměřen hromadným předpisným seznamem. V praxi to znamená, že již nebudou zasílány platební výměry do vlastních rukou. Po nabytí právní moci hromadného předpisného seznamu přistoupí správce poplatku bezodkladně k daňové exekuci. Více informací o daňovém účtu sdělí: Michaela Měchurová (č. dveří 13) Pavlína Pelcová (č. dveří 5) referentka finančního odboru ...
vyvěšeno od 15.2.2017Zobrazit celé...

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 30.3.2017 OD 7:30 DO 15:30 HODIN

Aktuality
[png:0.5 kB]
čp. 191, Luční, Stráž pod Ralskem
vyvěšeno od 27.2.2017Zobrazit celé...

Změny jízdních řádů

Aktuality
[docx:48 kB][DOCX] 48 kB
vyvěšeno od 1.3.2017Zobrazit celé...

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU DNE 30. 3. 2017

Aktuality
[png:437.1 kB]
vyvěšeno od 22.3.2017Zobrazit celé...

ples města

Aktuality
[jpg:1460.1 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce

Aktuality
[pdf:152.1 kB][PDF] 152.1 kB
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Veřejně prospěšné práce Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 01.06.2015 do 31.08.2016 bylo ve městě Stráž pod Ralskem, v rámci projektu podpořeno 16 pracovních míst na VPP částkou 1.727.295,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu. Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, ve vyšším věku, popř. osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí rozpočtu města.
vyvěšeno od 13.12.2016Zobrazit celé...


archiv