Stráž po Ralskem

Město Stráž pod Ralskem

Revoluční 163, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel. 487 829 911, podatelna@strazpr.cz, http://www.strazpr.cz

Titulní strana

Aktuality

ples města

Aktuality
[jpg:1460.1 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

DS Vojan Český Dub - Každému jeho psychoterapeuta

Aktuality
[jpg:308.4 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

Maškarní bál pro děti s Honzou Popletou

Aktuality
[jpg:438.8 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

Hornický ples 11. 2. 2017

Aktuality
[pdf:826 kB][PDF] 826 kB
Pořadatelem je Hornicko-historický spolek pod Ralskem. Vstupné činí 250 Kč.
vyvěšeno od 11.1.2017Zobrazit celé...

Chanson aneb poezie všedních dnů

Aktuality
[jpg:353.6 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

Tajný život mazlíčků 27. 1. 2017

Aktuality
[jpg:2614.7 kB]
vyvěšeno od 10.1.2017Zobrazit celé...

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce

Aktuality
[pdf:152.1 kB][PDF] 152.1 kB
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Veřejně prospěšné práce Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 01.06.2015 do 31.08.2016 bylo ve městě Stráž pod Ralskem, v rámci projektu podpořeno 16 pracovních míst na VPP částkou 1.727.295,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu. Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, ve vyšším věku, popř. osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí rozpočtu města.
vyvěšeno od 13.12.2016Zobrazit celé...

Změny jízdních řádů od 11. prosince 2016

Aktuality
[jpg:12.5 kB]
Vážení občané, upozorňujeme na změnu jízdních řádů autobusových linek, platných od neděle 11.prosince 2016. (U linek, které ve výčtu nejsou obsaženy, se jízdní řády oproti stávajícímu stavu nemění.) Nové jízdní řády jednotlivých linek jsou již nahrány na http://portal.idos.cz/ , popř. přes odkaz http://www.iidol.cz/platne-jizdni-rady.html (na vyžádání mohu zaslat jízdní řády napřímo).
vyvěšeno od 5.12.2016Zobrazit celé...

Dotace z Libereckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce

Aktuality
[png:8.1 kB]
U JSDHO Stráž pod Ralskem je potřeba udržovat stav materiálového vybavení na vysoké úrovni a v dobrém stavu. Přestože se členové jednotky vzorně starají o svěřený majetek, je nutná i obnova. Letos požádali město o pořízení tří kusů kompletních hasičských obleků. Město se obrátilo na Liberecký kraj s žádostí o dotaci. Zastupitelstvo Libereckého kraje odsouhlasilo dotaci ve výši 48,00 % (43 000 Kč.) a město Stráž p. R. doložilo 52,00% (45 000Kč). Díky povedené spolupráci byly pořízeny tři kusy hasičských obleků v hodnotě 88 000Kč.
vyvěšeno od 29.11.2016Zobrazit celé...

Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Aktuality
[jpg:4.5 kB]
Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 Na základě změny školského zákona došlo k posunutí termínu konání zápisu dětí do prvního ročníku základní školy. Nově se zápis do prvního ročníku bude konat v měsíci dubnu daného školního roku. V ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, p. o. bude zápis 25. 4. a 27. 4. 2017. Důležité! V případě, že zákonný zástupce bude žádat pro dítě odklad povinné školní docházky, musí současně se žádostí o odklad předložit ředitelce školy doporučující posouzení školského poradenského zařízení a zároveň doporučující posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitelka školy Mgr. Bedřiška Rychtaříková
vyvěšeno od 29.11.2016Zobrazit celé...


archiv